ഭക്ഷണവും കുടിവെള്ളവുമില്ലാതെ പ്രളയഭീതിയിൽ ദിവസങ്ങള്‍ തള്ളിനീക്കിയ ഒരു ജനതയുടെ നേർചിത്രം. നമ്മുടെ പൂര്‍വ്വവിദ്യാര്‍ഥിയായ (MSW 2015-17) അനന്തകൃഷ്ണന്‍ പി പകർത്തിയ ബീഹാറിലെ ദുരന്തകാഴ്ചകളിലൂടെ…

https://www.asianetnews.com/gallery/india-news/flood-in-bihar-puxeec