ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഒരുമയുടെയും പൊന്നോണം വരവായി ഏവർക്കും മരിയൻ കലാലയം ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ നേരുന്നു🌼🌾🌻🍂🌸🌺🌴